Kender du dramatrekanten?

Dramatrekanten er en model til at beskrive den dynamik, der findes i dysfunktionelle relationer, og de roller vi tildeles eller påtager os i dem. Modellen er udviklet af den amerikanske psykiater Stephen Karpman (1968), og er opdelt i tre adfærdstyper:

Offerrollen

Offeret er kendetegnet ved en hjælpeløs adfærd, som kan vise sige ved manglende initiativ, skyldfølelse og en nærmest selvudslettende fremtoning. Fordelen (eller det ubevidste formål) ved offerrollen er at modtage omsorg og undgå at tage ansvar.

Krænkerrollen

Krænkeren er den person i relationen, der kritiserer og bebrejder de andre med hån, pegefingre eller ligefrem fysisk afstraffelse.

Fordelen (formålet) ved krænkerrollen er at have kontrol og at kunne styre relationer igennem kritik (og frygt). Ofte ligger der er en dyb smerte og afmagt bag krænkerens adfærd, som de skjuler ved at virke stærke og egenrådige. Krænkerens “power” kan også være særdeles brugbar. F.eks. hvis de forsørger familien via et et godt job, og hvis de handler, beskytter og tager beslutninger til gavn for familien udadtil.

Hjælperrollen

Hjælperen er den, der straks springer til, hvis nogen har det svært, hvad end det er med trøstende ord eller praktisk hjælp.

Fordelen (formålet) ved at have hjælperollen er, at opnå anerkendelse og positiv kontakt/tilknytning gennem det, som man gør for andre.

Ulempen er, at hjælperen tilsidesætter sine egne følelser og behov. De er fokuseret på andre i en grad, så de risikerer (ubevidst) at overskride deres grænser i et bedrevidende forsøg på at hjælpe og give råd til dem, som slet ikke ønsker det (á la “Jeg ved hvordan du har det, og hvad du har brug for”)

Rollerne er dynamiske, indre og ydre

Er du vokset op i en familie med dramatrekantens dynamik, vil du typisk have en af de tre roller som den primære. Men samtidig er rollerne også dynamiske. Dvs. at du kan kan bevæge dig rundt i rollerne eller midt i mellem. Eksempelvis som det ‘krænkende offer’ (“det er synd for mig og det er altsammen jeres skyld”).

Dramatrekanten kan også bruges i forhold til hvordan du se på dig selv. Har du f.eks. en indre krænker, der i et væk kritiserer dig selv for alt hvad du er og gør?

En god og en dårlig nyhed

Lad os starte med den dårlige: Du er i overhængende risiko for at bringe de usunde dynamikker med videre i livet: I parforholdet, i forholdet til sine børn, på arbejdspladsen og andre af livets relationer.

Den gode nyhed er imidlertid, at så snart du bliver mere bevidst om dine mønstre, så kan du begynde at ændre dem og gøre noget andet end du plejer. For når du træder ud af din rolle, er de andre også nødt til at gøre noget andet end de plejer.

Læs også