Oplevelsesorienteret terapi

Som psykoterapeut er det er mit ansvar at opbygge tillid, empati og nærvær imellem dig og mig i det terapeutiske rum. Sammen vil vi undersøge, hvad du tænker, føler og sanser lige her og nu, i forhold til det, du står i.

Vi vil arbejde med, hvordan du kan blive bedre til at mærke og forstå disse fænomener i dig selv, så du med tiden kan regulere og transformere dem, når de spænder ben for dig.

Det er dine oplevelser, det handler om

I den oplevelsesorienterede psykoterapi tager vi udgangspunkt i hvordan du oplever dig selv, din situation og dine relationer, her og nu.

Der er ikke noget ‘rigtigt’ eller ‘forkert’. Jeg vil som din terapeut sætte mine egne meninger og forudindtagelser til side, for at kunne hjælpe dig til at blive opmærksom på, hvad der er dine følelser og behov.

Et humanistisk menneskesyn

Den oplevelsesorienterede terapiform er baseret på det humanistiske og eksistentielle menneskesyn, dvs. at:

 1. Mennesket er unikt og har en iboende stræben imod udvikling
 2. Det enkelte individ kun kan mødes og forstås ud fra individets egen oplevelse af sig selv og sin individuelle tilværelse
 3. Vi, som mennesker, hver især er ansvarlige for vores handlinger, vores valg og fravalg.

En nænsom terapiform

Den moderne oplevelseorienterede tilgang er udviklet ud fra den viden, vi har om nervesystemet i dag, nemlig at vi mennesker ikke er i stand til at tage ny indsigt til os, hvis vi bliver for følelsesmæssigt overvældede. Dvs. bange, vrede eller forstenede i chok. For at kunne lære os selv og vores behov bedre at kende, er vi simpelthen nødt at føle os trygge.

Før i tiden (og muligvis stadig) havde man indenfor visse terapeutiske retninger en ide om, at klienten ville opnå en form for katarsis eller helbredelse ved blive presset eller provokeret ud i yderpunkterne af de følelser, som klienten havde svært ved at mærke eller vise. Med overhængende risiko for at gøre ondt værre.

Som oplevelsesorienteret terapeut mener jeg, at det nok blot at “dyppe tæerne” i de smertefulde følelser, så du sanser dem, og lærer dem at kende, og dermed også kan blive klogere på, hvilke behov der ligger bag dem.

Det betyder, at jeg ofte afbryder dig, for at vi sammen kan undersøge, hvordan du selv oplever det, du fortæller.

Opmærksomhed på kroppen

Jeg arbejder neuroaffektivt, og det vil bl.a. sige, at du ofte vil oplever, at spørger, hvad du sanser og mærker i kroppen.

Kontakten til din krop og evnen til at mærke, hvordan du har det, er helt afgørende for din vitalitet. Hvis du ikke kan mærke dig selv, kan du heller ikke være til stede, hverken i forhold til dig selv eller andre.

Jeg arbejder derfor også med kropslige reguleringsmetoder, dvs. åndedrætsøvelser, og nænsomme krops- og mindfulnessøvelser. Desuden har jeg god erfaring med at give mine klienter små hjemmeopgaver for, hvis de ønsker det.

Jeg tilpasser mine arbejdsmetoder alt efter hvor jeg fornemmer, du er, og hvad du oplever giver mening for dig.

Ofte stillede spørgsmål vedrørende terapien:

 • Hvad er det vigtigste i forhold til et godt terapiforløb?

  Uanset hvilken psykoterapeutiske metode, du vælger, og uanset om du vælger en psykolog eller en psykoterapeut, så viser forskningen med al tydelighed, at der især er tre faktorer, som er helt centrale for et frugtbart terapiforløb:

  Du skal føle tryghed og accept fra terapeuten, så du tør at være dig selv.

  Du skal kunne mærke terapeutens nærvær og empati, så du føler dig mødt og forstået.

  Du skal have en fornemmelse af, at terapeuten er autentisk, dvs. at empatien føles oprigtig og at terapeuten står inde for sine terapeutiske metoder.

  Psykoterapi er som bekendt ikke noget, der kan tilføres intravenøst. Derfor skal du som klient også selv være åben for at indgå i et terapiforløb, og være indstillet på til at bruge den tid, energi og de økonomiske ressoucer, som det kræver. 

 • Hvor længe skal jeg gå i terapi?

  Det er helt individuelt, hvor længe du skal gå i terapi, og du kan naturligvis stoppe når som helst.

  Er det blot et lille område af dit liv du vil undersøge, kan 2-3 gange være nok. Handler det om et mønster, der blev etableret i din barndom, tager det et længere tid at bearbejde og ændre det.

 • Hvor ofte skal jeg gå i terapi?

  Hvor ofte og hvor længe du bør gå i terapi afhænger af omfanget af dine problematikker. Arbejder du med et mønster, der opstod allerede i din barndom, kræver det tid at ændre den. Hjernen er plastisk og er i stand til at lave nye spor, så det kan faktisk lade sig gøre.

 • Hvor lang tid skal der gå mellem hver session?

  Regelmæssighed og motivation er alfa og omega, hvis du vil have maksimal udbytte af et terapiforløb.

  Når du har besluttet dig for at tage ansvar for din egen situation, så indstiller du dig mentalt på, at der er noget i dit liv, der skal ændre sig. Derfor anbefaler jeg, at sessionerne er regelmæssige, minimum hver 14. dag i begyndelsen af forløbet. Senere kan du forlænge intervallet.

  Du kan sammenligne det med, hvis du beslutter dig for at starte på at styrketræne. Du vedligeholder og opbygger ikke større muskler ved blot at motionere 1 gang om måneden.

  Hjernen er plastisk, og derfor i stand til at danne nye ‘spor’. D.v.s. nye måder at takle og forholde sig til verden på. Og ligesom hvis du ønsker at komme i bedre form, kræver det regelmæssige gentagelser med korte intervaller.

  Hjernen plastisk og er i stand til at danne nye spor, og derfor også nye måder at takle og forholde sig til verden på. Men ligesom når du vil være i bedre form, kræver regelmæssige gentagelser med korte intervaller.

 • Hvad skal der ske i den første session?

  I første session vil jeg kort fortælle om rammerne for at gå i terapi hos mig.

  Ud fra hvad du fortæller, vil sammen indkredse, hvad det specifikt er, du ønsker at arbejde med, og jeg vil spørge til dine forventninger ift. vores samarbejde. 

  Jeg vil også gerne høre lidt om dit liv generelt, så jeg får et indtryk af dig som person.

  Du vil kunne få et direkte indtryk af, hvordan jeg arbejder, hvem jeg er som menneske, og om du synes, at kemien passer. 

 • Kan jeg afslutte terapiforløb når det passer mig?

  Du er ikke forpligtet til et længere terapiforløb, og du kan stoppe når du vil. Finder du ud af, at det alligevel ikke er noget for dig, og derfor ønsker at stoppe, vil det betyde meget for mig, hvis du blot sender mig en kort besked, så jeg ved det.

 • Kan du som terapeut afslutte terapiforløbet?

  Jeg kan afslutte forløbet, hvis jeg har en oplevelse af, at samtalerne ikke bringer noget konstruktivt med sig, eller hvis jeg vurderer, at jeg ikke har de fornødne faglige redskaber til at kunne hjælpe dig. Jeg vil i så fald henvise dig til nogen, der har den ekspertise, du kunne have brug for.

Bliv klogere på hvem jeg er

Jeg er et erfarent menneske, som midt i livet fik lyst til et sporskifte. Læs om min psykoterapeutiske uddannelse, og min øvrige baggrund...
Læs mere