side: Hvad er det vigtigeste for et godt terapiforløb

Uanset hvilken psykoterapeutiske metode, du vælger, og uanset om du vælger en psykolog eller en psykoterapeut, så viser forskningen med al tydelighed, at der især er tre faktorer, som er helt centrale for et frugtbart terapiforløb:

  1. Du skal føle tryghed og accept fra terapeuten, så du tør at være dig selv.
  2. Du skal kunne mærke terapeutens nærvær og empati, så du føler dig mødt og forstået.
  3. Du har en fornemmelse af at terapeuten er autentisk, dvs. at empatien føles oprigtig og at terapeuten står inde for sine terapeutiske metoder.

Psykoterapi er ikke noget der kan tilføres intravenøst. Derfor skal du som klient også selv være åben for at indgå i et terapiforløb, og være indstillet på til at bruge den tid, energi og de økonomiske ressoucer, som det kræver.