Side: Min metode

Min psykoterapeutiske tilgang er overordnet set baseret på det humanistiske og eksistentielle menneskesyn.
Det vil sige at:

  • Hvert menneske er unikt og har en iboende stræben imod udvikling
  • Det enkelte individ kun kan mødes og forstås ud fra individets egen oplevelse af sig selv og sin individuelle tilværelse
  • Vi, som mennesker, hver især er ansvarlige for vore handlinger, vore valg og fravalg.

Jeg arbejder ud fra et oplevelsesorienteret grundlag, med en palet af flere terapeutiske metoder, herunder den emotionsfokuserede terapi (EFT), den neuroaffektive terapi og den eksistentielle terapi, alt efter hvad der passer til dig.