Oplevelsesorienteret psykoterapi

Som næsten-færdiguddannet-psykoterapeut er det er mit ansvar at opbygge tillid, empati og nærvær imellem dig og mig i det terapeutiske rum.

Sammen vil vi undersøge, hvad du tænker, føler og sanser lige her og nu, i forhold til det, du står i.

Vi vil arbejde med, hvordan du kan blive bedre til at mærke og forstå disse fænomener i dig selv, så du med tiden kan regulere og transformere dem, når de spænder ben for dig.

Det er dine oplevelser, det handler om

I den oplevelsesorienterede psykoterapi tager vi udgangspunkt i hvordan du oplever dig selv, din situation og dine relationer, her og nu.

Der er ikke noget ‘rigtigt’ eller ‘forkert’. Jeg vil som din terapeut sætte mine egne meninger og forudindtagelser til side, for at kunne hjælpe dig til at blive opmærksom på, hvad der er dine følelser og behov.

Et humanistisk menneskesyn

Den oplevelsesorienterede terapiform er baseret på det humanistiske og eksistentielle menneskesyn, dvs. at:

  1. Mennesket er unikt og har en iboende stræben imod udvikling
  2. Det enkelte individ kun kan mødes og forstås ud fra individets egen oplevelse af sig selv og sin individuelle tilværelse
  3. Vi, som mennesker, hver især er ansvarlige for vore handlinger, vore valg og fravalg.

En nænsom terapiform

Den moderne oplevelseorienterede tilgang er udviklet ud fra den viden, vi har om nervesystemet i dag, nemlig at vi mennesker ikke er i stand til at tage ny indsigt til os, hvis vi bliver for følelsesmæssigt overvældede. Dvs. bange, vrede eller forstenede i chok. For at kunne lære os selv og vores behov bedre at kende, er vi simpelthen nødt at føle os trygge.

Før i tiden (og muligvis stadig) havde man indenfor visse terapeutiske retninger en ide om, at klienten ville opnå en form for katarsis eller helbredelse ved blive presset eller provokeret ud i yderpunkterne af de følelser, som klienten havde svært ved at mærke eller vise. Med overhængende risiko for at gøre ondt værre.

Som oplevelsesorienteret terapeut mener jeg, at det nok blot at “dyppe tæerne” i de smertefulde følelser, så du sanser dem, og lærer dem at kende, og dermed også kan blive klogere på, hvilke behov der ligger bag dem.

Opmærksomhed på kroppen

Jeg arbejder fænomenologisk og neuroaffektivt, og det vil bl.a. sige, at du indimellem vil opleve, at spørger dig, hvad du sanser og mærker i kroppen.

Kontakten til din krop og evnen til at mærke hvordan du har det, er helt afgørende for din vitalitet. Hvis du ikke kan mærke dig selv, kan du heller ikke være til stede, hverken i forhold til dig selv eller andre.

Jeg arbejder derfor også med kropslige reguleringsmetoder, især nænsomme krops- og mindfulnessøvelser. Desuden har jeg god erfaring med at give mine træningsklienter små hjemmeopgaver for, hvis de ønsker det.

Jeg tilpasser mine arbejdsmetoder alt efter hvor jeg fornemmer, du er, og hvad du oplever giver mening for dig.